Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt wel het aantal bezoekers per pagina bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Er worden GEEN IP nummers en of andere (persoons)gegevens verzameld.
Het gaat uitsluitend om een teller per geopende pagina. Met deze data weten we of een pagina goed bezocht wordt of juist niet. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Triathlon Wijchen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Triathlon Wijchen of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Triathlon Wijchen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Triathlon Wijchen.